Szukaj w serwisie

STOWARZYSZENIE ROZWOJU INICJATYW ŚWIERKLE

logo1.jpeg Organizacja Pożytku Publicznego
Nr. KRS: 0000061591


logo2.jpeg Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „Świerkle” 
Waldemar Kesner – prezes
Henryk Różaniecki  – v-ce prezes
Prudlik Barbara – skarbnik
Konieczko Maria – sekretarz.


JUBILEUSZ 10 - lecia:

ZOBACZ:
>10 lat świerklańskiego stowarzyszenia
>10 lat świerklańskiego stowarzyszenia cz. II
>10 lat stowarzyszenia-galeria

 

1.jpeg 


Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „Świerkle” powstało za sprawą dwudziestoosobowej grupy zapaleńców, do dziś mocno zaangażowanych w sprawy swojej wioski.
Śmiało można powiedzieć, iż mieli oni spory udział w przemianach świerklańskiej rzeczywistości. Wszystko zaczęło się w styczniu 1999 roku, (choć lokalne okoliczności stymulowały w pewnych kręgach myślenie w kierunku pozytywnych zmian już w roku 1998). Akurat był to czas wielkich przemian gospodarczych (w aspekcie własnościowym nie zawsze korzystnych dla małych społeczności lokalnych). Związana z tym prywatyzacja i wyprzedaż majątku państwowego powodowały czasem taką sytuację, iż służące dotychczas ogółowi obiekty i tereny „przepadały. Panujący we wsi powszechny marazm konstruktywnego działania został już, co prawda, przezwyciężony drogą zmian samorządowych, lecz brakowało jeszcze jakiejś nowej jakości, która dawałaby wiarę w skuteczność ewentualnego przeciwstawienia się lub obrony tego, co mogły Świerkle w którymś momencie utracić. Nikt nie był w stanie przewidzieć, na ile obawy te były uzasadnione, ale przeświadczenie o tym, że mogło być różnie, istnieje do dziś. Do tego dochodziła jeszcze ciągłą tęsknota za czasami dawniejszymi, kiedy życie we wiosce było o wiele bogatsze dzięki działalności takich organizacji jak: LZS, OSP, KGW, ZMW (nie o politykę ty chodzi), które znacznie wyżej określały status wioski, lecz niestety z czasem znikły.

We wspomnianym już roku 1998 przebywała we wiosce rodzina z USA, która wydelegowana w celach biznesowych do Polski, zamieszkała w Willi Kreissnera. Państwo Sala prowadzili bardzo otwarty tryb życia i szybko nawiązali wzajemnie sympatyczny kontakt z sąsiadami. Szczególnie za sprawą swoich dzieci, które były codziennie odwiedzane przez grupę dzieci miejscowych. Odwiedziny małych smyków się nasilały i stały się z lekka uciążliwe, jak to często bywa przy „nadmiarze szczęścia”. Pani Sala ujęła sprawę dyplomatycznie i wystąpiła z alternatywną propozycją stworzenia czegoś większego dla wszystkich dzieci, czegoś ogólnie dostępnego z przyszłością. Już po pierwszym spotkaniu „zainteresowanych” wiadomo było, iż coś powstanie i że nie tylko na jakimś ewentualnym „ogródku jordanowskim” się sprawa zakończy. Inicjatywa dorastała i wnet powstały w międzyczasie Komitet Założycielski zwołał forum „w sprawie”, na którym po konsultacjach w obecności tłumacza i prawnika – taki mały „okrągły stół” świerklański – ustalono, iż ma to być fundacja lub stowarzyszenie ze wskazaniem na to drugie rozwiązanie. Opracowano szczegółowy statut, który określał m.in. cele i zakres działania organizacji oraz sposób ich realizacji.
 Realne stało się, więc zorganizowanie działalności na rzecz utworzenia kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego, w tym również enklawy zabawowej dla dzieci, (co umożliwiłoby reaktywowanie życia sportowego) oraz działania wspierającego wyprzedzających wystąpień samorządowców w sprawie Sali Wiejskiej. Oczywista stała się też konieczność poprawy wizerunku wioski i relacji pomiędzy strukturami lokalnej społeczności ze strukturami nadrzędnymi. Komitet Założycielski doprowadził do zarejestrowania organizacji w Krajowym Sądzie Rejestrowym pod oficjalną nazwą Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „Świerkle” w czerwcu 1999 roku. Pierwszym prezesem został wybrany wcześniejszy twórca Komitetu Założycielskiego p. Waldemar Kesner. Wkrótce po tym p. Helena Sala otrzymała honorowe członkostwo stowarzyszenia. Dziś wraz z rodziną przebywa gdzieś w świecie u boku męża na kolejnej jego misji, ale dlatego, iż kontakt z nią był przez długi czas utrzymywany, jest ona zorientowana w rozwoju tego, czego sama była zaczątkiem.
 Powstały „Front Jedności” (bez negatywnych skojarzeń) – Rada Sołecka i Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw „Świerkle”, otrzymał mandat zaufania mieszkańców wsi i z miejsca wystąpił w sprawie Sali Wiejskiej i drogi Świerkle – Brzezie.
 Swoja podstawowa działalność stowarzyszenie realizowało od początku i realizuje do dziś na terenie, którego jest samodzielnym gospodarzem na mocy Umowy Użyczenia od Gminy Dobrzeń Wielki. rozmiar: 7,59 KB 
pobrań: 2723 
data: 2005-04-12 09:21:52
  Pierwsze większe prace: wywiezienie z wałów ziemi i wyrównanie terenu; wybudowanie ogrodzenia; posadzenie drzewek i krzewów; wybudowanie wiaty, wykonano własnymi siłami z wykorzystaniem własnych środków. Jednocześnie prowadzono permanentne starania o finansowe wsparcie w Elektrowni Opole i Norgipsie. Często też wnioskowano w Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielki o przychylne rozważenie świerklańskich propozycji, co być może przyczyniło się do powstania takiego...”inwestycyjnego asumptu”. Efektem czego jest dzisiaj powstały park rekreacyjno-wypoczynkowy z enklawą dla dzieci, z utwardzonym placem funkcjonującym jako kort tenisowy, wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, z parkingiem oraz boiskiem do piłki nożnej będącym obecnie na „przednówku” w drodze do „olimpijskiego wymiaru”.
 Patrząc z perspektywy roku 2005 można stwierdzić, iż sukces stowarzyszenia jest bezsporny i że jest to również sukces całej wioski, ba... całej gminy, a rola sprawcza w nim Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki jest niekwestionowana.
 Działalność sportowa ciągle poszerzana proporcjonalnie do schodzących z planu inwestycji (obecnie został tylko problem boiska do piłki nożnej) wyraża się np. w organizowaniu co roku Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego, w rozszerzaniu menedżerskiej opieki nad miejscową drużyna piłki nożnej i organizowaniu wielu drobniejszych sportowo-zręcznościowych zawodów. Sportowa działalnością stowarzyszenia zajmuje się Bernard Kałuża. Członkowie stowarzyszenia mocno zaangażowani są również podczas lipcowej imprezy „Dni Świerkli” odbywającej się na terenie parku prze nich zarządzanym i który do tej imprezy rok rocznie pieczołowicie przygotowują. Na festynie tym stowarzyszenie prowadzi loterię, z której znaczna część zysku przeznaczona jest na działalność sportową i rozwój sportowej części parku.