Szukaj w serwisie

Sprawozdania stowarzyszenia

Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Świerkle w 2015 r.

 

            Rok 2015 był rokiem kontynuacji wielu działań wszczętych wcześniej, jak i podejmowanych – nowych.

 

Styczeń – od początku roku koncentracja na pozyskiwaniu wsparć sponsorskich. 31.01.2015 r. przeprowadzono kolejny XIV Otwarty Turniej Tenisa Stołowego we współpracy z LZS Grom Świerkle (większy jego udział).

Luty – w tym miesiącu odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze członków SRI Świerkle (22.02.2015 r.). Zarząd został wybrany przez aklamację w dotychczasowym składzie.

Marzec – Stowarzyszenie z udziałem GOK Dobrzeń Wielki zorganizowało kolejny (10 raz w Świerklach) Konkurs Symboliki Świątecznej „Wielkanocny Kosz” (22.03.2015 r.).

Kwiecień, maj – generalne sprzątanie Parku SRI Świrkle, rozpoczęcie akcji zbierania fantów dla loterii „Niespodzianka dla każdego” na festynie Dni Świerkli 2015.

Czerwiec – 4.06.2015 r. Stowarzyszenie we współpracy z Radą Sołecką i LZS Grom Świerkle zorganizowało tradycyjny już Piknik jako szeroko pojętą imprezę integracyjną. Pomógł GOK Dobrzeń Wielki. W tym samym miesiącu (20.06.2015 r.) do Parku SRI Świerkle zawitała pielgrzymka (zakończenie – ostatni etap) członków Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich (oddział Kędzierzyn-Koźle). W przygotowaniu cateringu i zaplecza biesiadowego pomogli członkowie SRI. W tym miesiącu odprawiona została w miejscowym kościele msza św. za obecnych i byłych członków SRI Świerkle (pierwsza – poranna w dniu odpustu 21.06.2015 r.).

Lipiec – partnerski udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu loterii na Festynie Dni Świerkli 2015 (25-26 lipca) tzw. „niespodzianki dla każdego”. Pomoc bieżąca w innych kwestiach na festynie.

Sierpień – 13.08.2015 r. odbyła się wielka impreza dla wszystkich dzieci miejscowości Gminy Dobrzeń Wielki, objętych „zajęciami wakacyjnymi” (na zakończenie), na terenie Parku SRI Świerkle i boiska LZS Grom Świerkle. Wielki udział organizacyjny w tym Gromu. 23.08 przedstawiciele SRI Świerkle wzięli udział w uroczystym pożegnaniu ks. Franciszka Lehnerta – duszpasterza świerklańskiego, który zdecydował się zająć pracą misyjną w Brazylii, jako upominek dla niego Stowarzyszenie przygotowało album ze zdjęciami obrazującymi jego pracę w Świerklach i przyjacielskie relacje z organizacją.

Wrzesień – w tym miesiącu podjęte zostały roboty remontowe wiaty – zadaszenia estradowo-biesiadnego w Parku SRI Świerkle (od dawna odkładane przez potencjalnych wykonawców) w dniach 15 – 30.

Październik – kontynuacja prac remontowych w Parku SRI, głównie bramy wjazdowej. W tym samym czasie inna firma przeprowadziła roboty montażowe związane z zainstalowaniem kolejnych – dwóch urządzeń tzw. „Siłowni Zewnętrznej”. 16.10.2015 r. brygada pielęgnacyjna z pomocą specjalnej maszyny wyfrezowała – zlikwidowała 3 potężne korzenie w obrębie Parku SRI Świerkle, które stwarzały zagrożenie komunikacyjne, ale też przyczyniały się do odrastania penetrujących „kort” korzonków. 9.10.2015 na specjalnym spotkaniu – raucie gazety Echo Gmin Opolskich został wręczony prezesowi stowarzyszenia SRI Świerkle Józefowi Moczko – Świerklaninowi, laur w postaci plakiety za ogólnie rzecz ujmując społeczną pracę i szczególne przy tym podejście do regionalizmu w swojej małej ojczyźnie.

Listopad – przegląd stanu zadrzewienia w Parku SRI Świerkle po długotrwałej suszy 2015 r., obejmujący także pobocza boiska LZS Grom Świerkle. Większość drzew iglastych (kilkadziesiąt) w Parku zakwalifikowanych zostało do wycięcia, podobna ilość przy boisku. Lustratorzy – przedstawiciele Urzędu Gminy Dobrzeń Wielki zwrócili się o zezwolenie na wycięcie „posuszu” do Powiatu. Te drzewka i krzewy, które można było usunąć bez zezwolenia, zostały wycięte.

Grudzień – 4.12.2015 r. odbyło się zebranie członków SRI Świerkle – programowe, na którym omówiono w skrócie działalność organizacji w 2015 r. i zaplanowano poczynania w 2016 r. 19.12.2015 r. członkowie Stowarzyszenia wzięli udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Opłatka Seniorów świerklańskich.

 

            W przeciągu całego roku Stowarzyszenie na bieżąco przygotowywało materiały do lokowania na świerklańskiej stronie internetowej, co wymagało obecności na takich imprezach jak: Wodzenie Niedźwiedzia, Babskim Combrze, w świerklańskiej placówce przedszkolnej, na festynie „Grunt to rodzinka”, imprezie jesiennej „Pieczeni Ziemniaka” itp. Nie ustawały starania w pracy nad III częścią tzw. „kroniki świerklańskiej”.


Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Świerkle

w 2014 r. – roku Jubileuszu XV-lecia istnienia organizacji

Dla Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Świerkle rok 2014 był rokiem jubileuszu XV-lecia istnienia organizacji. Fakt ten akcentowany był na wszystkich imprezach organizowanych przez stowarzyszenie, jak i tych, których było współorganizatorem. Podobnie miało się w staraniach o wydanie publikacji „Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki” i kolejne doposażenie w urządzenia rekreacyjne w Parku SRI Świerkle.

Styczeń – maksymalne skupienie na pozyskiwaniu wsparć sponsorskich z zamysłem wykorzystania ich w realizacji planu działania w roku 2015.

Luty – w dniach 22-23 luty stowarzyszenie przeprowadziło we współpracy z LZS GROM Świerkle kolejny – XIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego; w tym samym mniej więcej czasie uporządkowało enklawę dla dzieci w Parku SRI Świerkle po montażu (koniec 2013 r.) nowych urządzeń zabawowych.

Marzec – w tym miesiącu miała miejsce finalizacja (montaż) starań stowarzyszenia o zainstalowanie 4 urządzeń do ćwiczeń siłowo-rekreacyjnych, tzw. siłowni zewnętrznej (płatnik – Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, który wyszedł w ten sposób naprzeciw wnioskowi stowarzyszenia obchodzącego 15-lecie istnienia).

Kwiecień – z początku miesiąca – 6 kwietnia we współpracy z GOK Dobrzeń Wielki stowarzyszenie zorganizowało kolejny (IX w Świerklach) Konkurs Symboliki Świątecznej „Wielkanocny Kosz”; parę dni później odbyło się zebranie sprawozdawcze członków Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Świerkle; 22 kwietnia grono przedstawicielskie stowarzyszenia wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych świerklańskiego duszpasterza (zmarł 16 kwietnia) księdza Jana Chodury.

Maj – członkowie stowarzyszenia w porozumieniu z innymi gremiami rozpoczęli zbieranie fantów do wspólnej akcji tzw. „Niespodzianki dla każdego”, mającej się odbyć na lipcowym festynie; 24 maja stał pod znakiem pleneru malarskiego, zorganizowanego w porozumieniu z GOK Dobrzeń Wielki (grupa zakręcona malowaniem artystycznym) przez SRI Świerkle jako element promujący Świerkle w roku XV-lecia stowarzyszenia.

Czerwiec – 7 czerwca Piknik – impreza integracyjna zorganizowana jako wspólna – stowarzyszenia, rady sołeckiej i klubu LZS GROM Świerkle.

Lipiec – wspólne z radą sołecką i LZS GROM Świerkle przeprowadzenie festynu „Dni Świerkli 2014” a w tym „Niespodzianki dla każdego” w „Centrum Niespodzianek”; stowarzyszenie w ciągu 2 dni festynu prezentowało w „Kąciku autorskim” I cz. swojej publikacji „Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki” (prezentował autor Józef Moczko – świerklanin).

Sierpień – przygotowawcze starania do wydania II cz. publikacji „Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki”; 29.08.2014 r. odbyło się zebranie członków stowarzyszenia, na którym ustalono zasady dystrybucji „świerklańskiej kroniki” – 1 części publikacji: „Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki” i omówiono plan działania stowarzyszenia w ostatnich miesiącach 2014 r. mający na celu przygotowanie na odpowiednim poziomie zakończenia roku jubileuszu w połączeniu z sylwestrem 2014/2015.

Wrzesień – medialne promowanie przez stowarzyszenie udziału świerklan w dożynkach świerklańskich, jak i dożynkach gminnych w Czarnowąsach (21 wrzesień).

Październik – przyjacielska obecność przedstawiciela stowarzyszenia (prezesa) w świerklańskiej placówce przedszkolnej na tzw. „Święcie Pieczonego Ziemniaka”.

Listopad – okres przedwyborczy, stowarzyszenie wydało II cz. publikacji „Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki”; finał 3-letnich starań stowarzyszenia o wycięcie wielopiennych topól, których korzenie niszczyły „kort” w Paku SRI Świerkle (zostały do usunięcia pniaki korzenia); 20 listopada odbyło się zebranie członków stowarzyszenia, którego tematem obrad był głównie jubileuszowy sylwester stowarzyszenia, ale na krótko wrócono także do kwestii „świerklańskiej kroniki” w odniesieniu do odzewów związanych z jej pojawieniem się „na rynku”, bez większych uwag.

Grudzień – stowarzyszenie jako współorganizator wystąpiło w realizacji „Opłatka seniorów”; stowarzyszenie przystąpiło do realizacji odświętnego zaakcentowania końca roku jubileuszowego (XV-lecie stowarzyszenia).


Moczko Józef – prezes

Kesner Waldemar – wc. prezes

Konieczko Maria – sekretarz

Prudlik Barbara - skarbnik                

 Sprawozdanie merytoryczne z działalności

Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Świerkle

w 2013 r. – roku Jubileuszu 240-lecia Świerkli (Horst)

 

Styczeń – objęcie patronatem „Wodzenia Niedźwiedzia”, którego uczestnicy, zebrane datki, zdecydowali przekazać na fundusz remontu kościelnych okien.

Luty – zorganizowanie Konkursu Symboliki Świątecznej „Wielkanocny Kosz”.

Kwiecień – zebranie programowe członków SRI Świerkle.

Maj – zorganizowanie we współpracy z LZS GROM Świerkle i Radą Sołecką imprezy integracyjnej z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka tzw. „Pikniku”. Przecheblowanie i zaimpregnowanie desek zakupionych ze środków gminnych (tzw. fundusz sołecki) na remont „bramy” Parku SRI Świerkle.

Czerwiec – wsparcie imprezy organizowanej w przedszkolu tzw. „Festynu rodzinnego”. Udział w kościelnych obchodach Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. Jana Chodury (stowarzyszenie przygotowało album ze zdjęciami dokumentalnym i z okresu pracy ks. Jana w Świerklach).

Lipiec – udział w festynie „Dni Świerkli 2013”, szczególnie w tzw. „Niespodziance dla każdego” (forma zbiórki publicznej).

Sierpień – przekopanie fragmentu gruntu przy boisku wielofunkcyjnym tzw. „Korcie”, odcięcie korzeni podbiegających pod powierzchnię kortu (później firma wycięła płaty uszkodzonej nawierzchni i zalała asfaltem, także szerokie spękania i szpary na całości).

Wrzesień – poddanie przeglądowi urządzeń zabawowych w Parku SRI Świerkle, zabezpieczenie niesprawnych i zawnioskowanie do Rady Sołeckiej o uwzględnienie w propozycjach sołeckich zakupu nowych (ze środków gminnych tzw. funduszu sołeckiego). Przyjęcie w Świerkli i oprowadzenie po okolicy gości z USA – potomków Świerklańskich emigrantów z XIX wieku.

Październik – demontaż urządzeń zabawowych nie nadających się do remontu. Wykopanie betonowych podstaw, wyrównanie terenu, wykarczowanie krzewów by uzyskać strefę ochronną dla nowych urządzeń. Udział w „Przedszkolnych dożynkach gminnych” zorganizowanych w świerklańskiej placówce.

Listopad – pomoc przy montażu nowych urządzeń zabawowych w Parku SRI Świerkle.

Grudzień – udział członków SRI Świerkle w zorganizowaniu Opłatka Seniorów wespół z GOPS Dobrzeń Wielki i Radą Sołecką Świerkle.

W przeciągu roku: zabieganie o wsparcie dla stowarzyszenia głównie pod kątem wydania opracowania monograficznego „Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki”; koszenie, pielęgnacja parku i przyległych terenów; odprowadzanie odpadów komunalnych – śmieci; przygotowywanie materiałów do publikacji – lokowania na świerklańskiej stronie internetowej; występowanie z pismami w problematyce świerklańskiej np. w sprawie wykupu przez „Gminę” terenu drogi przy boisku biegnącej do cmentarza; w sprawie wycięcia topól rosnących przy korcie, których korzenie nie dość że go niszczą to także spowodowały że w ich pobliżu wszystkie szlachetniejsze drzewka uschły; w sprawie pozyskania kostki chodnikowej by wyłożyć nią ciąg komunikacyjny między zapleczem Sali Wiejskiej a „przedszkolem”, ciągnącym się od drogi głównej do budynku gospodarczego – tzw. „stodoły”; drobna pomoc, wsparcie imprez: Babski Comber, Dzień Kobiet – 8 marca itd.

 

W każdej sytuacji w której stowarzyszenie deklarowało swój akces zawsze akcentowało Jubileusz 240-lecia założenia wioski Świerkle.


Moczko Józef – prezes

Kesner Waldemar – wc. Prezes

Konieczko Maria – sekretarz

Prudlik Barbara - skarbnik                 

 Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Świerkle w 2012 r.

 

 1. Wspólne z LZS GROM Świerkle zorganizowanie XI Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego Świerkle 2012 (28 – 29 stycznia).

 2. Wspólne z GOK Dobrzeń Wielki zorganizowanie Konkursu Symboliki Świątecznej „Wielkanocny kosz” (25 marzec 2012 r.).

 3. Zebranie członków stowarzyszenia – 30 marca 2012 r.

 4. Współpraca z przedszkolem, promowanie przedszkola i zajęć wakacyjnych.

 5. Współpraca z Młodzieżową Radą Gminy Dobrzeń Wielki (radnymi ze Świerkli).

 6. Permanentne zabieganie o sponsoring dla SRI Świerkle.

 7. Permanentna zbiórka fantów do loterii.

 8. Bieżąca naprawa urządzeń zabawowych w parku SRI Świerkle.

 9. Wspólne z Radą Sołecką i LZS GROM Świerkle zorganizowanie imprezy integracyjnej – „Piknik” przy okazji dnia dziecka i dnia matki (27 maj 2012).

 10. Stowarzyszenie – współorganizator festynu Dni Świerkli 2012 (28 – 29 lipiec).

 11. Kolejna naprawa urządzeń zabawowych w parku SRI.

 12. Pomoc w remoncie zadaszenia – wiaty w parku SRI. Przygotowanie podejścia kablowego do zasilenia oświetlenia wiaty.

 13. Wnioskowanie o ścięcie drzew niszczących kort tenisowy (boisko utwardzone asfaltobetonem).

 14. Monitoring stawiania ogrodzenia przy parkingu w parku SRI.

 15. Zebranie członków stowarzyszenia – 19 października 2012 r.

 16. Monitoring realizacji oświetlenia zewnętrznego w parku SRI.

 17. Wystąpienie z wnioskami budżetowymi do Rady Gminy Dobrzeń Wielki:
  a) remont utwardzonego boiska (kort),
  b) wymiana urządzeń zabawowych w parku SRI,
  c) wykup ziemi pod drogę przy parku, boisku sportowym w kierunku cmentarza,
  d) wycięcie, lub przycinka drzew niszczących kort w parku SRI,
  e) dotacja celowa na wydanie publikacji „Świerkle (Horst) w Gminie Dobrzeń Wielki”

 18. Sprzątanie w parku SRI – gałęzi po pielęgnacyjnej przycince, suchych krzewów i porostów, liści (w parku jak i poza nim) i przycięcie drzew iglastych przy posesji prywatnej.

Moczko Józef – prezes

Kesner Waldemar – wc. prezes

Konieczko Maria – sekretarz

Prudlik Barbara – skarbnikSprawozdanie merytoryczne

z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw Świerkle

 

 1. Zadania realizowane i podjęte w 2011 r.:

- przeprowadzenie wspólnie z LZS „Grom” Świerkle X-Jubileuszowego Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego;
- zorganizowanie corocznego Konkursu Symboliki Świątecznej „Wielkanocny Kosz”;
- promowanie wioski w tym także SRI „Świerkle” w mediach
- współorganizacja „Pikniku – imprezy masowej, integracyjnej na Dzień Dziecka;
- współorganizacja Festynu „Dni Świerkli 2011”;
bieżąca piecza nad Parkiem SRI (naprawa elementów zabawowych, architektonicznych, pielęgnacja ziele itd.);
- wspieranie klubu LZD „GROM”;
- bieżący kontakt ze świerklańską grupą przedszkolną;
- wspieranie „dzieci w potrzebie” (wpłata na konto zespołu dziecięcej orkiestry dętej przy GOK Dobrzeń Wielki);
- przyjęcie i oprowadzenie po miejscowości gościa z USA – potomka emigrantów ze Świerkli z XIX wieku;
- starania o wykonanie oświetlenia w Parku SRI Świerkle;
- staranie o wycięcie drzew – pasożytów niszczących poszycie „kortu” i sąsiadujące z nimi nasadzenia;
- doprowadzenie do zakupu desek do pokrycia dachu wiaty w Parku SRI;
nawiązanie kontaktu i współpracy z miejscową młodzieżą aktywną społecznikowsko:
- zakup części materiałów do wykonania konstrukcji docelowo służącej zawieszaniu „obrazów” i banerów reklamowych w Sali Wiejskiej;
- udział w zorganizowaniu opłatka świerklańskich seniorów.

 

Moczko Józef – prezes SRI

Kesner Waldemar – wc. Prezes SRI

Konieczko Maria – sekretarz SRI

Prudlik Barbara – skarbnik SRISprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „Świerkle”


Zadania zrealizowane w ciągu roku 2010:

 - wspólne z LZS „Grom” Świerkle zorganizowanie IX Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego;
 - zorganizowanie biesiadnego spotkania z okazji święta kobiet pod hasłem „Coś dla naszych kobiet”;
 - wspólne z GOKiem zorganizowanie Konkursu Symboliki Świątecznej „Wielkanocny Kosz”, pomogła Rada Sołecka i DFK Świerkle;
 - z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka zorganizowano imprezę integracyjną w plenerze w Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowym „Piknik Majowy”;
 - udział w festynie „Dni Świerkle 2010” (loteria fantowa);
 - udział w zorganizowaniu spotkania opłatkowego dla seniorów w Sali Wiejskiej (grudzień).


 Bieżąca działalność na rzecz wioski, w tym prace w Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowym:


 - inicjatywa w wyposażeniu parku w ławki wolnostojące, ławki stałe i ławostoły;
 - inicjatywa w wyposażeniu parku w nowe kosze na śmieci (stałe);
 - remont urządzeń zabawowych w enklawie dla dzieci:
 - bieżąca pielęgnacja parku – koszenie, grabienie powierzchni, obcinanie krzewów i drzewek, dosadzanie;
 - inicjatywa równoległa w czasie remontu drogi obok boiska zmierzająca do utwardzenia powierzchni pod wiatą;
 - stała współpraca z placówką przedszkolna i innymi gremiami we wiosce;
 - wpieranie klubu sportowego LZS „Grom” Świerkle;
 - promowanie wioski w mediach;
 - lokacje promujących treści w Internecie;
 - występowanie w sprawach pozastatutowych w Zarządzie Dróg (sprawy tablic i remontów dróg), w gminie (tablice i inne sprawy).
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „Świerkle” za rok 2009

 

Zadania zrealizowane wg wcześniej przyjętego programu jak i te wynikłe z bieżącej działalności:

 - zorganizowanie wspólnie z LZS Grom Świerkle VIII Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego (31 stycznia – 1 luty);
 - zorganizowanie i przeprowadzenie z pomocą GOK Dobrzeń Wielki kolejnego Konkursu Symboliki Świątecznej „Wielkanocny Kosz” (29 marca) – wyjątkowo w Krzanowicach (Sala Wiejska w Świerkli zajęta była przez Publiczne Przedszkole W Czarnowąsach z powodu remontu);
 - obchody X-lecia stowarzyszenia – impreza integracyjna (otwarta) w plenerze, połączona z Dniem Matki, Dniem Dziecka, corocznym Sportowym Turniejem Miast i Gmin (w tym czasie stosowna Msza Św. w miejscowym kościele p.w. Niepokalanego Serca NMP, a na zakończenie zabawa, wszystko pod hasłem „Mega Piknik” 31 maja,
 - współudział w zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego festynu „Dni Świerkli 2009” (25-26 lipca),
 - posadowienie na skwerku w centrum wioski okazałego obeliska z tablicą (jubileuszową wioski) pamiątkową (uroczyste odsłonięcie miało miejsce w dniu dożynek – pkt. 6),
 - przejęcie patronatu nad zorganizowaniem i przeprowadzeniem dożynek, uroczyście z większym akcentem folklorystycznym (uroczyste wyjście z orkiestrą, odsłonięcie tablicy pamiątkowej, Msza św., korowód, biesiadne spotkanie w plenerze – integracyjnie z zabawą),
- wspólne z GOPS Dobrzeń Wielki i Radą Sołecką Świerkle zorganizowanie i przeprowadzenie Spotkania Opłatkowego dla Seniorów (19 grudnia).


Bieżące poczynania w trakcie roku:

sukcesywna pielęgnacja terenu zasadniczej działalności – Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego i jego przyległości (koszenie, plewieni, przycinanie drzew i krzewów, zbiórka śmieci) z pomocą środków MZGKiM Kup; konserwacje i naprawy elementów zabawowych w enklawie dla dzieci,
promowanie wioski w mediach np. poprzez Dodatek Historyczny w gazecie Echo Gmin Opolskich i inne artykuły w innych gazetach, lokowanie odpowiednich treści w Internecie,
wspieranie miejscowego klubu LZS „Grom” Świerkle,
optowanie pomocnicze w sprawach pozastatutowych, poza obszarem stowarzyszenia, jak choćby prace „ratunkowe” (przed właściwym remontem) przy uszkodzonym dachu tzw. stodoły, w której przechowuje się sprzęty związane z działalnością w Sali Wiejskiej i społecznym funkcjonowaniu gremiów inicjatywnych,
bieżąca współpraca z miejscową placówką przedszkolną.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „Świerkle” za rok 2008Zadania zrealizowane zarówno w bieżącej działalności jak i wynikające z podjętego wcześniej programu:


1.Udział organizacyjny wspólnie z Radą Sołecką, LZS „Grom” Świerkle i TSKN w „spotkaniu opłatkowym świerklańskich społecznikowców”(6 stycznia);
2.Udział organizacyjny wspólnie z Radą Sołecką w Zabawie karnawałowej dla dzieci 27 stycznia (w obliczu Dnia Babci i Dziadka);
3.Udział organizacyjny wspólnie z LZS „Grom” Świerkle w VII Otwartym Turnieju Tenisa Stołowego w Świerklach (23-24 luty);
4.Współudział w zorganizowaniu wspólnie z GOK Dobrzeń Wielki Konkursy Symboliki Świątecznej „Wielkanocny Kosz” (9 marca);
5.Wizyta w placówce szkolnej w Świerkli z okazji Dnia Matki i jednoczesnego pasowania na uczniów starszaków (28 maja);
6.Przełożenie głównie siłami LZS „Grom” Świerkle urządzeń zabawowych w inne miejsce w enklawie dla dzieci Parku SRI (w obliczu zmiany układu zaplecza socjalnego LZS „Grom”);
7.Rozplanowanie 30 ton ziemi w w/w enklawie;
8.Wykoszenie części parku będącego w gestii SRI Świerkle (dwukrotnie);
9.Przeprowadzenie akcji zbierania fantów do loterii i zabiegi o jej finansowe wsparcie (maj, czerwiec, lipiec);
10.Porozumienie z Radą Sołecką w obliczu nadchodzącego jubileuszowego X-tego festynu Dni Świerkli i jubileuszu 235-lecia miejscowości Świerkle o wspólnym partycypowaniu w wydaniu okolicznościowych widokówek, monet pamiątkowych (w tym folderu foliowanego z monetą) i płyty pamiątkowej;
11.Współudział w zorganizowaniu festynu „Dni Świerkli” głównie w aspekcie przygotowania i przeprowadzenia loterii;
12.Wspólna decyzja z Radą Sołecką o wpłacie wpływu z aukcji srebrnej monety pamiątkowej na rzecz chorych dzieci w gminie Dobrzeń Wielki;
13.Wizyta u świerklańskich dzieci w „Akcji letniej Świerkle” organizowanej przez GOK Dobrzeń Wielki (lipiec- sierpień) i wykonanie dla nich pamiątkowych zdjęć;
14.W ramach przyjaznych relacji z placówką szkolną doprowadzono do interwencji porządkowej MZGKiM w obrębie budynku przedszkolnego i zaplecza (został uprzątnięty plac aż do przyległości Sali Wiejskiej, stodoły i teren za nią, a z udziałem SRI Świerkle zabezpieczono prowizorycznie jej mocno zdewastowany dach (październik – listopad);
15.Współudział w zorganizowaniu 19 grudnia wespół z GOPS Dobrzeń Wielki, GOK Dobrzeń Wielki i Radą Sołecką Świerkle spotkania opłatkowego seniorów;
16.W przeciągu roku promowano miejscowość Świerkle publikując w mediach: „Głos Dobrzenia”. „Beczka”, „Echo Gmin Opolskich” w na stronie internetowej www.swierkle.pl relacje i komentarze ilustrowane wszystkich wydarzeń lokalnych;
17.Wspierano działalność LZS „Grom” Świerkle głównie finansowo partycypując w kosztach opierunku i sporządzeniem ławek dla kibiców;
18.Wykonano projekt „tablicy pamiątkowej” z okazji 235-lecia Świerkli (finał przedsięwzięcia – ustawienie na kamieniu przewidziano w roku 2009, na koniec roku gotowy był model i zlecono wykonanie odlewu);
19.Kontynuowanie prac okołokronikowych.


Zadania niezrealizowane:
1. Nie zorganizowano imprezy z okazji Dnia Dziecka (w tych dniach przypadł akurat czas Odpustu);
2. Nie zorganizowano imprezy integracyjnej ze względów zdrowotnych prezesa;
3. Nie ukończono pracy przy kronice z powodu jak wyżej (materiał w rękopisie gotowy w 90%). Protokół sprawozdawczy z Walnego ZebraniaCzłonków Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „Świerkle” 22.01.2008 r. w Sali Wiejskiej w Świerkli.


W Walnym Zebraniu wzięło udział 11 członków stowarzyszenia co stanowi 67% ogółu członków.

Zebranie otworzył prezes stowarzyszenia Józef Moczko, którego następnie wybrano na przewodniczącego zebrania.

Jednomyślnie przyjęto następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania i wybór przewodniczącego zebrania;
2. Przyjęcie porządku obrad;
3. Głosowanie dla absolutorium dla zarządu stowarzyszenia za realizację planowych zadań w roku 2007:
A. Sprawozdania prezesa z działalności w roku 2007;
B. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej;
C. Debata;
D. Głosowanie (podjęcie uchwały).
4. Program działania na rok 2008:
A. Przedstawienie programu przez przewodniczącego zebrania;
B. Debata;
C. Głosowanie (podjęcie uchwały);
5. Zmiany w statucie:
A. Przedstawienie sugestii Starostwa Powiatowego i Krajowego Sądu Rejestrowego odnośnie zmiany nieprawidłowości w par. 24 ust. 1 aktualnego statutu stowarzyszenia;
B. Głosowanie (podjęcie uchwały)

Zakończenie zebrania .

Ad. 3. Sprawozdanie z realizacji zadań w 2007 roku przedstawił prezes stowarzyszenia Józef Moczko:

zorganizowanie (udział) VI Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego;
udział w uroczystym spotkaniu opłatkowym miejscowej placówki przedszkolnej, uroczystość Dzień Babci i Dzień Dziadka;
wspieranie medialne powyższej placówki;
zorganizowanie (udział) Konkursy Symboliki Świątecznej „Wielkanocny Kosz”;
bieżąca opieka nad Parkiem Rekreacyjno-Wypoczynkowym (sprzątanie, koszenie, przeprowadzenie kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych, zlecanie naprawy huśtawek, indiańskiej wioski i karuzeli pchanej oraz sportowych;
wspieranie miejscowego klubu sportowego LZS „Grom” Świerkle;
współorganizowanie Loterii Fantowej na festynie „Dni Świerkli”;
obsługa strony internetowej;
promowanie miejscowości w mediach;
zabiegi związane z opracowaniem kroniki miejscowości.

Sprawy niezrealizowane:
nie doprowadzono do końca uruchomienia kafejki internetowej (sprawę przejął GOK Dobrzeń Wielki i Rada Sołecka Świerkle);
nie doszła do skutku impreza folklorystyczna z powodu mocnego zaangażowania osób odpowiedzialnych w problemy bieżące wioski (kanalizacja, sprawy związane z projektem budowy Kombinatu Szklarniowego).

Po przedstawieniu Komisji Rewizyjnej i debacie udzielono jednomyślnie absolutorium zarządowi (ujęto to uchwałą).

Ad. 4. Następnie przedstawiony został następujący program działania na 2008:

współudział w zorganizowaniu opłatka dla świerklańskich społeczników (05.01.2008 r.);
współudział w zorganizowaniu zabawy dla dzieci 27.01.2008 r.;
współudział w zorganizowaniu VII Otartego Turnieju Tenisa Stołowego 23-24 lutego 2008 r.;
współudział w zorganizowaniu Konkursu Symboliki Świątecznej „Wielkanocny Kosz” 9 marca 2008 r.;
współudział w zorganizowaniu imprezy w plenerze z okazji Dnia Dziecka;
współudział w zorganizowaniu Loterii Fantowej na festynie „Dni Świerkli 2008” (26-27 lipiec);
współudział w zorganizowaniu imprezy integracyjnej (sierpień br.);
bieżąca konserwacja wyposażenia Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego;
przeprowadzenie procedury związanej z planowanym ustawieniem kamienia z tablicą pamiątkową z okazji 235 rocznicy założenia wioski;
współudział w zorganizowaniu imprezy dla emerytów (grudzień);
staranie o sponsoring w przeciągu całego roku;
wspieranie LZS „Grom” Świerkle;
wydanie kolejnej widokówki miejscowości Świerkle;
pilotowanie strony internetowej www.swierkle.pl;
kontynuowanie prac okołokronikowych;

Plan działania omówiono i przegłosowano jednogłośnie (ujęto uchwałą).

Ad.5. Przewodniczący przedstawi opinię Starostwa Powiatowego i Krajowego Sądu Rejestrowego odnośnie par.24, ust.1 statutu i sugestię o wymazaniu drugiego zdania w tym akapicie o następującym brzmieniu „W przypadku zakończenia dwuletniej kadencji zarządu, bądź rezygnacji jego członka przed zwołaniem Walnego Zebrania, kadencję tą przedłuża się do czasu odwołania zarządu, bądź jego członka przez Walne Zebranie”, które jest niezgodne z przepisami „Prawa o stowarzyszeniach”.

Poddano pod głosowanie propozycję wykreślenia tego zdania w całości, co zostało przyjęte jednogłośnie (ujęto to uchwałą).

Ad.6. W sprawach różnych poruszono problem trudnej sytuacji miejscowego przedszkola i postanowiono, że w razie wystąpienia próby jego likwidacji, stowarzyszenie stanie w jego obronie.

Na tym zebranie zakończono.
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „Świerkle” za rok 2007


Zrealizowane zadania wynikające z podjętych wcześniej ustaleń i bieżącej działalności:

A. Zorganizowanie wespół z LZS „Grom” Świerkle
kolejnego VI Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego;
B. Zorganizowanie wespół z GOK Dobrzeń Wielki
konkursu symboliki świątecznej „Wielkanocny
Kosz”;
C. Współorganizowanie zabawy świątecznej dla
dzieci z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka;
D. Współudział w zorganizowaniu loterii i
artystycznej części festynu „Dni Świerkli 2007”;
E. Bieżąca kontrola stanu technicznego urządzeń
zabawowych w enklawie dla dzieci miejscowego
Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego;
F. Bieżąca pielęgnacja (koszenie, sprzątanie,
konserwacja) terenu parku i boiska tenisowego;
G. Wsparcie działalności miejscowego klubu
sportowego LZS „Grom” Świerkle m.in.
sfinansowanie wykonania ławek dla kibiców;
H. Obsługa strony internetowej przez cały rok;
I. Współpraca z miejscowym przedszkolem;
J. Promowanie miejscowości na wszystkich
imprezach;
K. Zabiegi związane z opracowywaniem kroniki
miejscowości.

Zadania niezrealizowane:

1. Nie doprowadzono do końca sprawy uruchomienia Kafejki Internetowej (na pewnym etapie sprawę przejął GOK Dobrzeń Wielki, który zdecydował, że ma to być Świetlica prowadzona przez opiekuna na etacie, co ma się ziścić z początkiem 2008 roku);
2. Nie doszła do skutku impreza folklorystyczna planowana na miesiąc wrzesień/październik 2008 r. głównie z powodu zaangażowania osób odpowiedzialnych w sprawy bieżące wsi (proces uzgodnień związanych z planowaną budową Kombinatu Ogrodniczego, finalizacja budowy kanalizacji i zabiegi o kontynuację budowy zaplecza na boisku).


Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „Świerkle” za rok 2006

Zadania zrealizowane wynikające z podjętych wcześniej uchwał i bieżącej działalności;
a) zorganizowanie kolejnego IV Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego;
b) zorganizowanie konkursu symboliki świątecznej „Wielkanocny Kosz”;
c) współpraca i promowanie miejscowego oddziału przedszkolnego;
d) przeprowadzenie kontroli stanu technicznego urządzeń zabawowych w enklawie dla dzieci miejscowego Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego (przez osobę z uprawnieniami);
e) współorganizowanie Dnia Dziecka w połączeniu z XII Edycją Turnieju Sportowego Miast i Wsi;
f) zorganizowanie loterii fantowej na festynie Dni Świerki 2006;
g) wspieranie miejscowego klubu LZS „Grom” Świerkle;
h) bieżąca obsługa strony internetowej www.swierkle.pl;
i) promowanie wizerunku wioski;
j) bieżąca współpraca z miejscowym DFK i Radą Sołecką;
k) kontynuacja prac przy opracowywaniu Kroniki Świerki.

Zarząd stowarzyszeniaSprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „Świerkle” za rok 2005.Zadania zrealizowane, wynikające z podjętych wcześniej uchwał i bieżącej działalności:

a) zorganizowanie turnieju tenisa stołowego;
b) współudział w organizowaniu Biesiady;
c) pomoc dla szkoły i przedszkola (głównie medialnie);
d) częściowe sfinansowanie i wykonanie „tancdili” – podłoga do tańców i występów;
e) zamówienie i wymiana urządzenia zabawowego – konik bujany;
f) organizacja Dnia Dziecka, XI Edycji Turnieju Sportowego Miast i Wsi;
g) koszenie, sprzątanie boiska i parku w ramach przygotowania do festynu;
h) zorganizowanie loterii;
i) ubezpieczenie festynu;
j) zabezpieczenie finansowe występu zespołu artystycznego na festynie;
k) monitorowanie, doglądanie remontu boiska;
l) prace porządkowe przy krzewach drzewach wokół boiska;
m) docięcie kloców drewnianych jako siedziska w enklawie dla dzieci;
n) obsługa strony internetowej przez cały rok, opłacenie rocznego rachunku;
o) założenie subkonta;
p) wsparcie konta „odbudowy św. Anny”;
q) ubezpieczenie grupowe zawodników śwerklańskiej drużyny piłki nożnej jako kontynuacja opieki nad nimi;
r) zakup sprzętu do ćwiczeń indywidualnych grupy aerobiku.

Zarząd stowarzyszeniaSprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Rozwoju Inicjatyw „Świerkle" za rok 2004.


Zadania zrealizowane, wynikające z podjętych wcześniej uchwał i bieżącej działalności:

1. Sportowe:

 a) zorganizowano III Otwarty Turniej Tenisa Stołowego;
 b) sfinalizowano opis boisk do tenisa ziemnego i koszykówki;
 c) utrzymywano pieczę nad drużyną piłki nożnej w turniejach drużyn niezrzeszonych;
 d) zorganizowano dostęp dla świerklańskich sportowców Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Czarnowąsach w celach treningowych;
 e) zorganizowano „kącik sportowy” w Świerkli w budynku filialnym GOK Dobrzeń Wielki;

 2. W Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowym stowarzyszenia:
 a) montaż urządzenia zabawowego w enklawie dla dzieci – tzw. karuzela pchana,
 b) wykonanie siedzisk w w/w enklawie;
 c) zamontowanie uprzednio zamówionych tablic z regulaminami;
 d) osadzenie pozyskiwanego głazu (na którym umieszczono płytę pamiątkową z okazji 5-lecia istnienia stowarzyszenia)
 e) ustawiczna konserwacja boisk, urządzeń zabawowych i sportowych;
 f) zorganizowano loterię podczas festynu „Dni Świerkli”

3. Na rzecz społeczności lokalnej:

 - zakup materiału i wykonanie banera dla skwerka w centrum wioski;
 - pomocne działania w sprawach urządzania Sali Wiejskiej;
 - współdziałanie na rzecz dzieci z przedszkola i szkoły;
 - założenie strony internetowej dla miejscowości Świerkle;


4. Na potrzeby własne z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia stowarzyszenia:

 - sfinalizowano sprawę legitymacji członkowskich;
 - zorganizowano zabawę jubileuszową.


Zarząd stowarzyszenia