Szukaj w serwisie

ks. Jana Chodura - radca duchowny, misjonarz

ks jan.jpeg

Ks. Jan Chodura urodził się 10 grudnia 1940 r. w Tarnowie Opolskim, w rodzinie Szymona i Franciszki zd. Hermasz.

Szkołę podstawową ukończył w 1954 r. w rodzinnym Tarnowie. Potem uczył się w liceum ogólnokształcącym przy Niższym Seminarium Duchownym w Gliwicach. Po złożeniu w 1958 r. Państwowego Eksternistycznego Egzaminu Dojrzałości przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Mikołowie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie. Święcenia kapłańskie przyjął 23 czerwca 1963 r. w Opolu z rąk biskupa Franciszka Jopa.

Po święceniach został wikariuszem w parafii pw. Wszystkich Świętych w Gliwicach (1963-1969), a następnie w parafii pw. św. Józefa w Zabrzu (1969-1974). W 1974 r. pełnił przez pół roku funkcję wikariusza adiutora w parafii pw. św. Jadwigi w Raciborzu-Markowicach, by po zatwierdzeniu przez władze państwowe zostać proboszczem tej parafii. W latach 1979-1980 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Racibórz-Wschód.

W 1980 r. podjął decyzję, aby udać się do pracy misyjnej do Togo i po rocznym kursie językowym rozpoczął ją w 1981 r. najpierw w diecezji Sokode, a potem w diecezji Kara. W 1995 r. został mianowany przez biskupa wikariuszem generalnym diecezji Kara. Pogarszający się stan zdrowia, zwłaszcza powtarzająca się malaria, zmusiły go w 1998 r. do opuszczenia Togo.

ksjan2.jpeg

Po powrocie do rodzinnej diecezji został w 1999 r. mianowany rezydentem-administratorem kościoła pw. Niepokalanego Serca NMP w Świerklach. Ze względów zdrowotnych w 2011 r. przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. W uznaniu dla jego zaangażowania duszpasterskiego biskup opolski odznaczył go w 1981 r. tytułem dziekana honorowego, a w 2003 r. tytułem radcy duchownego.

 

Zmarł po ciężkiej chorobie 16 kwietnia 2014 r.

[źródło:http://opole.gosc.pl/doc/1965988.Zmarl-ks-Jan-Chodura] - www.opole.gosc.pl