Szukaj w serwisie

ZMIANY w GROM ŚWIERKLE

Dnia 05.02.2017 odbyło się walne zebranie klubu LZS Grom Świerkle. Na zebraniu przyjęto nowych członków klubu oraz dokonano następujących postanowień:

- zmiana adresu klubu

- aktualizacja statu Stowarzyszenia (wymogi formalne związane z aneksją do Opola)

- wybór nowych władz - zarządu i komisji rewizyjnej.

Skład komisji rewizyjnej:

- Łukasz Kornek - Przewodniczący

- Joachim Komor - Członek

- Grzegorz Cwarno - Członek.

Skład zarządu:

- Tomasz Komor - Prezes

- Kamil Kondracki - V-ce Prezes

- Sebastian Wolik - Sekretarz

- Jan Chmiel - Skarbnik

- Bernard Kałuża - Członek zarządu

- Andrzej Knopik - Członek zarządu.

W imieniu wszystkich członków klubu serdecznie dziękujemy za wieloletnią i ofiarną posługę Prezesa Bernardowi Kałuża i pracę na rzecz klubu. Liczymy na dalsze wsparcie i pomoc. 

Klub z Nowym Zarządem zachęca  i zaprasza chętnych do gry i trenowania w GROMIE!
Więcej informacji na oficjalnej stronie internetowej klub: www.gromswierkle.futbolowo.pl